Loading...

Oświetlenie parkingu – normy i wymagania

Parkingi to rodzaj przestrzeni, z których korzysta każdy, kto posiada samochód. Zarówno w wielkich miastach, jak i tych mniejszych ruch o różnym natężeniu panuje na nich niemal przez całą dobę. Dlatego tak ważne stało się odpowiednie oświetlenie parkingów. Jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo oraz ułatwienie poruszania się pojazdów. Ważne jest, by przed rozpoczęciem modernizacji oświetlenia zdobyć informacje potrzebne do prawidłowego zamontowania lamp.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania:
– jakie normy musi spełniać oświetlenie na parkingach naziemnych oraz podziemnych?
– jakie natężenie światła będzie odpowiednie dla poszczególnych rodzajów parkingów o różnym ruchu komunikacyjnym?
– jak przygotować parking do zamontowania oświetlenia?
– co zrobić, gdy budżet przeznaczony na modernizację oświetlenia parkingu okaże się niewystarczający?

Oświetlenie parkingu – normy

Niezależnie od tego, czy chodzi o obiekty zewnętrzne czy wewnętrzne – oświetlenie powinno spełniać europejskie normy. Mogą się one jednak różnić w poszczególnych krajach. W Polsce są to wytyczne, które dotyczą natężenia światła umożliwiającego sprawne określenie barw i kształtów oraz łatwe dostrzeganie oddalonych obiektów czy postaci. Należy pamiętać o tym, że w zależności od wielkości pomieszczenia w przypadku parkingów zadaszonych konieczne będzie zastosowanie światła o odpowiedniej intensywności. Istotną informacją jest również to, że na parkingach naziemnych, gdzie lampy będą umieszczone na słupach, można stosować oświetlenie parkingu LED. Z kolei na parkingach podziemnych sprawdzą się lampy hermetyczne bądź liniowe oświetlenie LED parkingu. Ze względu na bezpieczeństwo zasady oświetlenia zostały jasno określone w przepisach. Jest to sześć norm wymienionych poniżej:
– EN 12464-1:2011,
– EN 15193:2008,
– EN 12464-2:2014,
– CIE 154:2003,
– CIE 97:2005,
– DIN V 18599:2007.

Natężenie światła a natężenie ruchu

Aby lepiej zrozumieć sens poniższych wytycznych, należy wyjaśnić pojęcie luksa (lx). Jest to jednostka służąca do pomiaru natężenia światła. Jeden luks jest równy strumieniowi światła o wartości jednego lumena padającego na powierzchnię o wielkości jednego metra kwadratowego.

Zatem jakie są odpowiednie wartości lx dla danego natężenia ruchu na parkingu?
Dla małego natężenia ruchu norma wynosi 5 lx. Są to zwykle parkingi przy niewielkich sklepach czy blokach mieszkalnych. Średnie natężenie ruchu występuje w miejscach takich jak na przykład hale sportowe czy produkcyjne. Tam, jeśli chodzi o oświetlenie parkingu, wymagania mówią, że natężenie światła powinno wynosić około 10 lx.
Duże natężenie ruchu można zauważyć na parkingach należących do marketów czy stadionów. Odpowiednie natężenie światła powinno wynosić tam mniej więcej cztery razy więcej niż w przypadku małych parkingów, to jest 20(lx).

Jak przygotować parking do zamontowania oświetlenia?

Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem podczas przygotowywania parkingu do montażu oświetlenia jest stworzenie odpowiedniego projektu. Zadaniem takiego planu będzie zilustrowanie, w których dokładnie miejscach powinny znaleźć się lampy, bardzo często bywa on też wykorzystywany do przeprowadzania symulacji gotowego oświetlenia. Służy to temu, by finalnie uniknąć jakichkolwiek błędów.

Gdzie szukać dofinansowania?

Nie wszystkich właścicieli parkingów stać na to, by z własnej kieszeni pokryć koszt zmodernizowania oświetlenia. Na szczęście istnieje opcja skorzystania z dofinansowania na ten cel. Jest to model ESCO. Na czym konkretnie polega ta forma dofinansowania? To firma LUXMAT sfinansuje modernizację parkingu. Zatem początkowy koszt jest niewielki. Oświetlenie LED parkingu powoduje większą energooszczędność, co przekłada się na mniejsze wydatki. Różnica między wcześniejszym rachunkiem, a tym po modernizacji będzie służyć jako rata dla LUXMAT do momentu spłacenia całej inwestycji. Później można już cieszyć się niższymi kosztami za prąd.