Loading...

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

mieszkanie

Osoby kupujące mieszkanie na kredyt zazwyczaj nie zastanawiają się nad kwestią ich ewentualnego zbycia. Zdarza się jednak, że sytuacja życiowa zmusza właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką do zmiany miejsca zamieszkania i sprzedaż dotychczasowej jest koniecznością. Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym i kiedy to zrobić, żeby nie stracić na transakcji?

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – niezbędne dokumenty

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym nie odbiega pod względem prawnym od innych transakcji kupna–sprzedaży jakiejkolwiek innej nieruchomości. Istnieje możliwość zbycia takiego lokalu, ponieważ właścicielem nieruchomości jest kredytobiorca. W dziale IV Księgi Wieczystej znajduje się jednak wzmianka, że bank udzielający kredytu stanowi wierzyciela hipotecznego, a mieszkanie występuje w roli zabezpieczenia.

Sama transakcja sprzedaży mieszkania wymaga oczywiście formy akty notarialnego. Dodatkowo przed jej finalizacją właściciel mieszkania (a jednocześnie kredytobiorca) zdobyć musi kilka dokumentów bankowych. Najważniejszym z nich jest informacja o saldzie zadłużenia na kredycie hipotecznym oraz zgoda banku na wykreślenie hipoteki w momencie wcześniejszej spłaty zadłużenia w całości (promesa bankowa, ważna 30 dni od dnia wystawienia).

Sprzedaż mieszkania z hipoteką krok po kroku

Jak można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym, nie narażając się na wielki stres i zamieszanie? Jak zorganizować transakcję, jeśli znalazł się potencjalny nabywca, jednak martwi kwestia obciążenia hipotecznego? Dowiesz się na http://pulo.pl/skup-nieruchomosci-malopolska/. Wystarczy przestrzegać określonego wcześniej planu, pozwalającego na spokojne przejście przez cały proces transakcyjny:

  • w banku kredytującym zakup mieszkania należy uzyskać zaświadczenie o aktualnym saldzie zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego,
  • w tym samym banku należy wystąpić o promesę wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej mieszkania po całkowitej spłacie zadłużenia,
  • następnie można zawrzeć z kupującym umowę kupna-sprzedaży, oczywiście w formie akty notarialnego,
  • po uzyskaniu środków ze sprzedaży spłacić kredyt hipoteczny. Jeśli kupujący finansuje zakup również z kredytu, banki przeleją między sobą kwotę spłaty pierwszego kredytu, przekazując sprzedawcy ewentualna nadwyżkę,
  • Po dopełnieniu wszelkich zobowiązań z tytułu spłaty kredytu hipotecznego bank wystawia list mazalny, będący podstawą do wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych. Dokument ten należy przekazać nabywcy mieszkania.

Skup nieruchomości w Krakowie nie stanowi szczególnie skomplikowanej procedury. Wiąże się jedynie z koniecznością uzyskania kilku dodatkowych pism z banku. Z punktu widzenia kupującego transakcja taka również nie jest obciążona wyższym ryzykiem, o ile oczywiście sprzedawca przedstawi wszelkie stosowne dokumenty bankowe i dopełni wynikających z nich zobowiązań. Część potencjalnych nabywców podchodzi jednak z rezerwą do opcji zakupu takiego właśnie mieszkania. Trzeba więc liczyć się z dłuższym czasem potrzebnym na znalezienie kupca.

Sprzedaż mieszkania z kredytem – kiedy lepiej zaczekać?

Chociaż sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym nie jest procesem szczególnie skomplikowanym, to trzeba również wziąć pod uwagę kilka kwestii finansowych. Mogą one sprawić, że sprzedaż okaże się nieopłacalna. Po pierwsze, należy upewnić się, że bank nie obciąży kredytobiorcy (czyli sprzedającego mieszkanie) dodatkową prowizją za spłatę zadłużenia przed upływem terminu wynikającego z umowy. Najczęściej takie kwoty są naliczane, jeśli mieszkanie jest sprzedawane w ciągu trzech lat od dnia zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Zawsze jednak należy się upewnić, jaka jest polityka określonego banku w tej sprawie.

Po drugie, sprzedaż mieszkania w ciągu pięciu pierwszych lat po jego zakupie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od różnicy pomiędzy ceną jego zakupu, a sprzedaży nowemu nabywcy, o ile środki te nie zostaną przeznaczone na zakup kolejnej nieruchomości.

Warto odpowiednio skalkulować wszelkie koszty i upewnić się, że wybrany moment sprzedaży faktycznie jest tym najkorzystniejszym.