Loading...

Narzędzia pomiarowe – rodzaje i zastosowanie

Narzędzia pomiarowe, nazywane kiedyś narzędziami mierniczymi, służą do wykonywania pomiarów wielu wielkości geometrycznych i fizycznych. Mają szerokie zastosowanie w wielu aspektach życia i branżach przemysłu. Dzięki nim można zmierzyć długość, kąty, grubość, czy temperaturę. Stanowią niezbędne wyposażenie każdej narzędziowni, warsztatów kontroli jakości w zakładach produkcyjnych. Specjaliści z różnych dziedzin dokładnie wiedzą, jakie są narzędzia pomiarowe dla nich niezbędne.

Jakie są narzędzia pomiarowe

Narzędzie pomiarowe to rodzaj urządzenia lub jego układ pomiarowy, albo jego część służące do dokonywania pomiarów w sposób samodzielny lub przy współdziałaniu z innymi urządzeniami. Dzięki nim wskazywane wyniki pomiarów są precyzyjne. Występują w wielu rodzajach i mają różne zastosowanie. Są wśród nich przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych, czy do pomiaru masy, siły. Wiele przyrządów wykonuje pomiary wielkości elektrycznych. Dzięki narzędziom pomiarowym można dokładnie określać istniejące warunki środowiskowe i właściwości materiałów.

Jakie narzędzia pomiarowe można wyróżnić ze względu na spełniane funkcje? W tym wypadku przyrządy pomiarowe dzielą się na: mierniki, rejestratory, charakterografy i detektory. Miernik, czyli probierz pozwala określać wartość mierzonej wielkości takie jak napięcie elektryczne, wilgotność, ciśnienie. Miernikami wielkości elektrycznych są: galwanowierze, amperomierze, watomierze, woltomierze, mierniki poziomu i multimetry. Rejestratory służą do zapisu i prezentacji informacji o przebiegu parametrów w kontrolowanych procesach technologicznych lub dotyczących warunków środowiskowych realizowanych procesów. Charakterografy to urządzenia do szybkich pomiarów elementów elektronicznych  i graficznego wykreślania charakterystyk stałoprądowych diod i tranzystorów. Detektory służą do wykrywania (detekcji) różnych obiekty, zjawisk i parametrów fizycznych, a czasami również ich rejestracji.

Narzędzia pomiarowe  – rodzaje ze względu na kontrolę metrologiczną to: kontrolne i użytkowe.

Ze względu na sposób prezentacji otrzymywanych wskazań jest podział narzędzi pomiarowych na przyrządy z odczytem analogowym i na przyrządy z odczytem elektronicznym (cyfrowym).

Narzędzia pomiarowe można dzielić również ze względu na wielkości fizyczne i inne właściwości podlegające pomiarom. I tu wyróżnia się przyrządy do pomiaru: wielkości geometrycznych, wielkości elektrycznych, siły i masy, warunków środowiskowych, właściwości materiałów. Suwmiarki służą do wyznaczania parametrów obrabianych powierzchni i przestrzeni, grubości, szerokości i odległości  różnych elementów względem siebie. Są uniwersalne i bardzo dokładne.

Zadaniem głębokościomierzy jest mierzenia głębokości przy pracach związanych z obróbką materiałową. Za pomocą mikrometrów można wykonać bardzo dokładne wewnętrzne i zewnętrzne pomiary w zakresie grubości, głębokości i średnicy. Czujniki zegarowe to popularne przyrządy wykorzystywane do dokładnego pomiaru, a także np. przy ustawianiu narzędzi i przedmiotów w obrabiarkach.

Narzędzia pomiarowe – zastosowanie

Narzędzia pomiarowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Są wykorzystywane w codziennym życiu przy pracach domowych, jak i budowlanych. Pomogą przy pracach wykończeniowych, np. przy obliczeniu ilości potrzebnego materiału. Są wykorzystywane w badaniach naukowych. Znajdują zastosowanie w medycynie. Stanowią wyposażenie profesjonalnych narzędziowni. W przemyśle popularne są specjalne termometry przemysłowe oraz narzędzia suwmiarkowe i mikrometryczne. Używa się czujników, czuwających nad bezpieczeństwem pracy oraz procesu technologicznego i uaktywniających się po przekroczeniu określonej wartości. Narzędzia pomiarowe używa się do ustalania wartości elektrycznych, np. indukcyjności. Stosowane są do kalibracji i zerowania przyrządów pomiarowych. Pozwalają na kontrolę precyzyjności przyrządów. Znajdują zastosowanie przy wyznaczaniu kątów oraz poziomu montowanych przedmiotów. Dzięki dokładności pomiarów i solidności wykonania mogą być wykorzystywane w nawet w bardzo trudnych warunkach otoczenia.