Loading...

Dlaczego odpoczynek kierowcy zawodowego ma tak duże znaczenie?

odpoczynek

Zawód kierowcy jest niezwykle wymagający – musi on nie tylko doskonale znać przepisy drogowe i wykazywać się zręcznością, ale posiadać także zdolność do długotrwałego skupienia oraz uważności. Aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze i utrzymać wydajność pracownika, czas pracy takiej osoby jest regulowany prawnie przez ustawę, która określa, jak powinien wyglądać odpoczynek kierowcy zawodowego.

Odpoczynek kierowcy zawodowego – co mówi prawo?

Odpoczynek kierowcy zawodowego jest regulowany przez ustawę o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004, a także rozporządzenie wydane 30.08.1999, które określa czas prowadzenia pojazdu oraz umowę AETR. Regulacje te dotyczą kierowców autobusów, autokarów oraz aut ciężarowych i wynikają z celu przejazdu i jego charakteru. Zgodnie z prawem dziennie kierowca może pracować maksymalnie 9 godzin, choć 2 razy w tygodniu zmiana może zostać wydłużona do 10 godzin. Łączny, tygodniowy czas pracy nie może przy tym wynosić więcej niż 56 godzin. Natomiast jeżeli kierowca pracuje 2 tygodnie z rzędu, łącznie może przepracować 90 godzin.

Czy kierowca musi zjeżdżać na odpoczynek?

To, czy kierowca musi zjeżdżać na odpoczynek, jest regulowane prawnie. Według obowiązujących przepisów powinien on wynosić 45 minut po każdym prowadzeniu pojazdu przez 4,5 godziny. Pracownik może natomiast inaczej rozdysponować tym czasem, robiąc 2 przerwy wynoszące kolejno 15 i 30 minut – nigdy na odwrót. Kierowcy przysługuje również 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia przejazdu. Podobnie jak w przypadku przerw w trakcie jazdy, 11 godzin można zrealizować w formie dwóch pauz wynoszących odpowiednio 3 i 9 godzin. Aby dobowy odpoczynek kierowcy był możliwy do zrealizowania, prowadzony pojazd musi posiadać miejsce do spania lub znajdować się na postoju.

Warto wiedzieć, że to, jak liczony jest tygodniowy czas pracy kierowcy, również jest ściśle ustalone. Dla pracownika zaczyna się on o 12 w nocy z niedzieli na poniedziałek i kończy o tej samej godzinie tydzień później. Po 6 cyklach pracy odpoczynek kierowcy zawodowego powinien wynieść 45 godzin. Ewentualnie można ten czas skrócić do nie mniej niż 24 godzin. Dopuszcza się postąpienie w ten sposób, jeśli poprzedni tygodniowy odpoczynek wyniósł pełne 45 godzin, a odjęte godziny należy odrobić w następnym tygodniu.

Co wlicza się w czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy nie zawiera w sobie jedynie okresu prowadzenia pojazdu, ale również inne czynności, na przykład związane ze spedycją. Powinno się w nim także uwzględniać załadunek i rozładunek, dopełnianie niezbędnych formalności, obsługę samochodu czy zabezpieczanie towaru.

Praca w załodze a odpoczynek kierowcy zawodowego

Często spotykaną praktyką jest tak zwana praca w załodze bądź tandemie, czyli uwzględniająca obecność drugiego pracownika w pojeździe. Wówczas dzienny czas pracy wynosi 30 godzin, w którym każdy z kierowców prowadzi samochód przez 9 godzin (ewentualnie 10). Pracownik, który zajmuje miejsce pasażera, dostaje za ten okres wynagrodzenie wynoszące 50 procent właściwej stawki. Co ważne, kierowcy powinni odbywać odpoczynek w tym samym czasie oraz równocześnie zaczynać pracę – w ostateczności jeden z pracowników może dołączyć w ciągu jej pierwszej godziny. Postępowanie niezgodne z tymi zasadami wiąże się z naruszeniem prawa.

Dlaczego odpoczynek kierowcy zawodowego jest tak ważny?

To, czy kierowca musi zjeżdżać na odpoczynek, jest już jasne. Za takim obowiązkiem stoją ważne przyczyny – warto zauważyć, że taka osoba wykorzystuje podczas pracy nie tylko umiejętności motoryczne, które prowadzą do zmęczenia fizycznego, ale również zasoby poznawcze. Prowadzenie pojazdu wymaga bowiem nieustannej czujności, skupienia i uważności.

Zasady regulujące odpoczynek kierowcy zawodowego są zawiłe i przekładają się na trudności w prowadzeniu działalności związanej z transportem. Oprogramowanie oferowane przez https://vtsproject.pl/ pozwala znacznie ułatwić wiele kwestii, w tym także tych związanych z rozliczaniem czasu pracy oraz wynagrodzeń kierowców.