Loading...

Wyznaczanie linii w przemyśle

W procesie wyznaczania linii w przemyśle stosuje się oznakowanie poziome (wyznaczanie linii na powierzchniach poziomych, np. na podłodze) lub oznakowanie pionowe (wyznaczanie linii na powierzchniach pionowych, np. na ścianach czy słupach). W procesie tym wykorzystuje się szereg wizualnych wskazówek, takich jak linie, kształty i znaki, aby ułatwić poruszanie się po danym terenie. Te wskazówki dzielą powierzchnię, podkreślają zagrożenia, opisują stanowiska pracy i miejsca przechowywania, bezpośredni ruch i przekazują ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa lub instrukcje. Wyznaczanie konkretnych linii w przemyśle jest  częścią większego systemu komunikacji wizualnej, który obejmuje również znaki ścienne i etykiety.

Jak wyznacza się linie w przemyśle?

Do znakowania podłóg (oznakowanie poziome) czy ścian (oznakowanie pionowe) używa się zwykle farb lub produktów klejących, w tym taśmy do znakowania podłóg, znaków podłogowych i kształtów znaków podłogowych. Produktem najczęściej używanym są farby, które można nabyć różnych kolorach i odcieniach. Kolor farby należy dopasować odpowiednio do panujących w danej przestrzeni warunków, takich jak natężenie ruchu, obecne zagrożenia czy wykonywana praca.

Dlaczego warto wyznaczać obszary w przestrzeniach przemysłowych?

Oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe obszarów przemysłowych jest częstym tematem dyskusji w branży produkcyjnej i magazynowej. Jeśli nie są znane oznaczenia lub nie wiadomo, gdzie ich używać, może to być mylące i wprowadzające w błąd wszystkich pracowników placówki. Oto kilka kluczowych powodów, dla których tak wiele obiektów stosuje oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe.

  • Usprawnienie organizacyjne – jakikolwiek wzrost organizacji w obiekcie zmniejszy marnowany czas i energię. Na przykład określenie miejsc przechowywania lub miejsc postoju.
  • Znajdowanie sprzętu pierwszej pomocy – w nagłych wypadkach każda sekunda ma znaczenie. Oznakowanie poziome, które może doprowadzić pracowników lub ratowników do takich rzeczy, jak gaśnice, awaryjne stanowiska do przemywania oczu, apteczki pierwszej pomocy i automatyczne defibrylatory elektroniczne. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie obrażeń.
  • Metodologie Lean i 5S – stosując metodologie Lean lub 5S w celu wyeliminowania odpadów w zakładzie, można skorzystać z odpowiednich oznaczeń podłóg. Aby wzrosła skuteczność, można również przestrzegać standardów kolorów oznaczeń podłóg 5S.
  • Środki ochrony osobistej – oznakowanie poziome w celu ostrzegania ludzi o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej jest bardzo skuteczne. Na przykład placówka może używać przerywanej czerwonej linii, aby wskazać, że ochrona dróg oddechowych jest wymagana poza ustawioną wartością.
  • Pomoc w nawigacji – biorąc pod uwagę wielkość i zakres wielu obiektów, bardzo pomocne może być oznakowanie pionowe w celu kierowania pracownikami. Jeden kolor może prowadzić do najbliższego wyjścia, inny do głównego biura i tak dalej.
  • Rozmieszczenie obiektów – rzeczy takie jak palety, zapasy, pojemniki na śmieci i nie tylko trzeba łatwo i szybko znaleźć. Zastosowanie oznakowania pionowego może usprawnić przemieszczanie się na terenie obiektu lub między poszczególnymi budynkami.
  • Kierunek ruchu – w miejscach, po których poruszają się pojazdy, oznakowanie poziome może funkcjonować podobnie jak linie na drogach. Mogą informować kierowców, dokąd powinni jechać, w jakim kierunku, a nawet z jaką prędkością.

Udowodniono, że oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe znacznie poprawiają komunikację w obiektach, a jednocześnie pozytywnie wpływają ogólne bezpieczeństwo obiektu. Istnieje możliwość stworzenia również własnych standardów, jeśli istnieje konieczność przekazania ustalonego przekazu za pomocą kolorowych oznaczeń liniowych. Należy jednak upewnić się, że wszyscy pracownicy placówki są zaznajomieni ze stosowanymi oznaczeniami. Jeżeli poszukujesz firmy, która fachowo wykona oznakowanie poziome, zapoznaj się z ofertą Oznakowanie-Poziome.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *