Loading...

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

nieruchomość

Na kogo spada odpowiedzialność za to, co dzieje się w budynku? Czy właśnie od tego jest zarządca nieruchomości – Warszawa i nie tylko? Faktem jest to, że jest on osobą odpowiedzialną za większość spraw związanych z budynkiem, ale jakie to są właściwie obowiązki? Odpowiedzi można szukać w przepisach prawnych, jednak są one tam zapisane bardzo ogólnikowo, przez co nie do końca można je prawidłowo zrozumieć. Jego bardziej szczegółowe obowiązki zostają zapisane w umowie, jaką podpisuje ze wspólnotą mieszkaniową.

Zarządca nieruchomości – Warszawa

Jest to osoba, która wykonuje zadania wydawane przez Wspólnotę. Ustawowa definicja z dnia 21 sierpnia 1997 roku brzmi “zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami”, jednakże wystarczy na nią spojrzeć i od razu widać, że obowiązki zarządcy nie są klarownie wyjaśnione. W dalszej części ustawodawca tłumaczy “zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością”. Co więc to oznacza? Jak rozumieć te zapisy? Przed odpowiedzeniem na te pytania, warto zaznaczyć, że istnieje duża różnica pomiędzy zarządzaniem a administrowaniem nieruchomości.

Zarządca posiada znacznie szerszy zakres działań, w porównaniu do administratora. Zarządzanie budynku nie jest tylko sprawnym i przemyślanym podejmowaniem decyzji. Aby dobrze sprawować obowiązki, zarządca powinien dbać o dobre stosunki z mieszkańcami danej nieruchomości oraz musi posiadać umiejętność słuchania potrzeb, czy doradzania w razie jakichś problemów. Jednak patrząc ze strony przepisów prawa, to jego obowiązki zamykają się w zakresie reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz.

Zarządca nieruchomości Warszawa

Jakie jeszcze obowiązki powinien spełniać zarządca? Powinien on zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom oraz prowadzić dokumentację finansową i techniczną nieruchomości. Oczywiście dalszą częścią z nich są takie podstawowe obowiązki jak utrzymywanie nieruchomości w dobrym stanie, zawieranie umów z firmami zajmującymi się podłączeniem mediów oraz strzegącą budynku, prowadzenie działań windykacyjnych. Zarządcy muszą również dbać o regularne naprawy, a inwestowanie w budynek musi być uzasadnione.

Na takiej jednej osobie spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Wykonywanie tych wszystkich obowiązków nie wiąże się z łatwym życiem codziennym, ponieważ nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek podwinięcie nogi.

Jakie wymagania spełniać, aby zostać zarządcą?

Zostanie zarządcą nieruchomości nie jest takie łatwe. Trzeba spełniać szereg wymagań, aby móc nim zostać – jednym z nich jest bycie w posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Poza tym szczegółem wymaga się od nich również terminowości, empatii, umiejętności słuchania, łagodzenia sporów i ogólnych międzyludzkich. Ważną jego cechą jest znajomość prawa i aktualnych ustaw oraz umiejętności skupienia się na poszczególnych zadaniach. Powinien się on wykazywać szeregiem kompetencji miękkich.